1. TỔ TỰ NHIÊN

 • Tổ trưởng: Nguyễn Quốc Minh - GV TOÁN
 • Tổ phó: Phạm Thị Thu Lệ  - GV  Vật Lý, Công nghệ
 • Phụ trách bán trú: Bùi Văn Hiệp - GV Công nghệ
 •  Đỗ Thị Hồng Ly- GV Toán
 • Nguyễn Thị Thanh Hải - GV Sinh học
 • Hồ Kiếm Anh - GV Thể dục
 • Tống Thị Bích Vân - GV  Hóa học
 • Lê Thị A Thắm - GV Tin học
 

2. TỔ XÃ HỘI

 • Tổ trưởng: Nguyễn Thị Như Quỳnh - GV  Văn
 • Tổ phó: Âu Thị Dương Thuận - GV Lịch Sử, Giáo dục công dân
 • Phạm Thị Luận - GV Địa lí
 • Đỗ Thị Hà Thanh - GV Mỹ thuật
 • Nguyễn Quốc Phú - GV Văn
 • Tổng phụ trách: CLâu Chang - GV Nhạc
 • Nguyễn Thị Trà Giang - GV Anh văn