Wednesday, 05/10/2022 - 22:16|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi

Hội nghị tuyên truyền các văn bản pháp luật năm 2022.

Ngày 18 tháng 5 năm 2022 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi phối hợp với các ban ngành xã Trà Sơn tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật năm 2022.

Ngày 18 tháng 5 năm 2022 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi phối hợp với các ban ngành xã Trà Sơn tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật năm 2022.