Wednesday, 05/10/2022 - 21:18|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi

Liên đội Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi tổ chức hành trình đến với địa chỉ đỏ năm học 2021-2022

Ngày 18/03/2022, liên đội trường THCS Nguyễn Văn Trỗi tổ chức Hành trình về địa chỉ đỏ cho học sinh tại khu di tích An ninh khu 5 (xã Trà Tân, Bắc Trà My).

Ngày 18/03/2022, liên đội trường THCS Nguyễn Văn Trỗi tổ chức Hành trình về địa chỉ đỏ cho học sinh tại khu di tích An ninh khu 5 (xã Trà Tân, Bắc Trà My).