Wednesday, 05/10/2022 - 23:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi

Tổng kết hội thi "Giáo viên chủ nhiệm giỏi" năm học 2021-2022.

Ngày 21 tháng 4 năm 2022 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi tông kết và trao thưởng hội thi GVCN giỏi cấp trường năm học 2021-2022.

Ngày 21 tháng 4 năm 2022 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi tông kết và trao thưởng hội thi GVCN giỏi cấp trường năm học 2021-2022.